Groep voor Spirituele Groei

Wat verstaan wij onder spiritualiteit?

Transformatie van het menselijk bewustzijn, dus jouw bewustzijn verdiepen en verhelderen. Willen bijdragen aan een wereldwijd spiritueel ontwaken. Leren om Innerlijke vrede te vinden. De werkelijkheid helder leren waarnemen, in het moment, dus niet vastzitten in het verleden of gedachten over een zelf gecreerd toekomstbeeld. Jezelf verlossen van je pijn en lijden door ruimte te maken en stil te zijn om je innerlijke vreugde te kunnen ervaren. Leren om schoonheid te zien in eenvoud en het natuurlijke. Het ego (= een door ons zelf gecreerd beeld van wie we denken te zijn) loslaten en ons daar niet meer mee identificeren. In contact met onze ware natuur komen.

Wie zijn wij en wat zijn onze intenties?

Wij zijn een groep die gericht is op Spirituele Groei. Er is een maandelijkse bijeenkomst op elke 4e zondag van de maand, van 14.00 uur tot 17.00 uur, behalve in juni en juli in verband met vakantie. De bijeenkomsten vinden afwisselend in Hoorn & Amsterdam plaats. Deze groep is voor mensen die zich spiritueel (verder) willen ontwikkelen. Aan de hand van 2 spirituele thema’s per bijeenkomst, leren, ontwikkelen en onderzoeken wij onze eigen spiritualiteit en spiritualiteit in bredere zin. Spirituele thema’s worden door leden of de oprichter vóór de bijeenkomst aangedragen. De oprichter begeleidt de gesprekken. Deze groep is voor mensen vanaf 40 jaar. Het lidmaatschap voor 12 maanden bedraagt € 35, maar eerst kun je vrijblijvend een spirituele bijeenkomst bijwonen om te kijken of het iets voor jou is. Wij onderzoeken vanuit een geaarde grondhouding allerlei spirituele ontwikkelingen en hebben als doel om elk lid te steunen in haar of zijn spirituele reis en verdieping.

In deze vijf levenslessen geloven wij

1 Ervaar het huidige moment werkelijk

“Als je het huidige moment werkelijk ervaart, wat ik aanwezigheid noem, is daar het nieuwe bewustzijn dat nu op de aarde aan het ontstaan is. Het is een ongelooflijk inzicht dat je hele leven bestaat uit nu. Het speelt zich af in het nu. Elke levenservaring, zelfs herinneringen en toekomstprojecties spelen zich af in het nu. Het is altijd nu.”

2 Stop met zoeken

“Het ego laat ons denken dat zintuiglijk genot en iets moeten bereiken of moeten presteren voorwaarde is voor geluk. Maar hoe meer je dat zoekt en nastreeft, hoe meer je het gevoel krijgt dat het niet werkt en je niet vervuld bent. Je bent niet in contact met het nu en wie je echt bent. Je ware natuur ontgaat je nog.”

3 Onderbreek het dagelijks leven

“Maak dit tot je belangrijkste spirituele oefening: dat je het dagelijkse leven voortdurend onderbreekt door momenten van aanwezigheid. Als het denken verdwijnt en er alleen puur waarnemen overblijft.”

4 Wees je bewust

“Een droom heeft een bewustzijn nodig waarin de droom zich afspeelt. Zonder bewustzijn zou er geen droom zijn. Er is een ding in je leven waarvan je absoluut zeker kunt zijn en dat is de basis van alles: dat je jezelf bewust bent, dat je bewustzijn bent en niet je rol, je persoonlijkheid met typische kenmerken en gedragingen, of je gedachtestroom.”

5 Schep innerlijke ruimte

“Innerlijke ruimte is nodig om schoonheid te zien. Je kunt de bloem alleen maar waarderen als je innerlijke ruimte hebt. Het verstand en denken kan de bloem niet kennen. Een dieper weten wordt geactiveerd door stilte of ruimte, als je dat opzoekt en toestaat, dan verandert onrust in rust en tevredenheid.”

Voor mensen die Spiritueel willen Groeien!